Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego (LabMatPL) jest poza wydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Rzeszowskiej prowadzącą interdyscyplinarną działalność badawczą, szkoleniową w zakresie materiałów lotniczych, a w szczególności stopów żarowytrzymałych na osnowie niklu i kobaltu, stopów tytanu i aluminium, powłok ochronnych oraz metod wytwarzania monokryształów z nadstopów niklu i kobaltu.

Aktualności

Pracownicy Laboratorium na konferencji naukowej Modern Steels & Iron Alloys MS&IA 2016

Pracownicy Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego w składzie: dr inż. Paweł Rokicki oraz mgr inż. Kamil Dychtoń, uczestniczyli w dniach 5-8 lipca 2016 r. w konferencji naukowej „Modern Steels and Iron Alloys - MS&IA2016: Design - Technologies - Properties – Applications”. Konferencj organizowana jest co dwa lata w ramach realizacji projektu NanoStal mającego na celu opracowanie technologii wytwarzania stali o strukturze nanokrystalicznej. W ramach konferencji zgłoszono trzy artykuły naukowe oraz zaprezentowano wyniki badań dotyczących obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stali narzędziowej, realizowanych w Uczelnianym Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej

Pracownicy Laboratorium na konferencji AMT 2016

Pracownicy Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego w składzie: prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski, dr hab. inż. Maciej Motyka, dr inż. Waldemar Ziaja, dr inż. Paweł Rokicki oraz dr inż. Andrzej Nowotnik, uczestniczyli w dniach 5-8 czerwca 2016 r. w konferencji "Advanced Materials and Technologies AMT 2016" organizowanej przez Wojskową Akademię Techniczną. Konferencja odbyła się w Rawie Mazowieckiej w ośrodku Hotel Ossa Congress&SPA. W ramach programu konferencji swoje wyniki badań zaprezentowało wielu przedstawicieli jednostek naukowych z całej Europy.

Spotkanie organizacyjne konsorcjum projektu "ATEC - New methods of advanced thermal barrier and environmental barrier coating deposition and characterization"

W dniach 10-11 maja 2016 roku w Uczelnianym Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego zorganizowano spotkanie organizacyjne projektu w inicjatywie europejskiej CORNET pt.: "ATEC - New methods of advanced thermal barrier and environmental barrier coating deposition and characterization". Na spotkaniu omówiono szczegóły współpracy z partnerami niemieckimi oraz określono harmonogram prac na najbliższe pół roku.

Wizyta pracowników Laboratorium w instytucie SWEREA w Szwecji

Pracownicy Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego w składzie: dr inż. Paweł Rokicki oraz dr inż. Andrzej Nowotnik, uczestniczyli w dniach 7-8 września 2015 r. w spotkaniu organizacyjnym konsorcjum projektu RAMLIGHT w ramach inicjatywy HORYZONT 2020. Na spotkaniu omówiono role poszczególnych partnerów w projekcie oraz ustalono wstępny budżet. Projekt ma na celu opracowanie nowych technologii wytwarzania elementów modelowych silnika lotniczego metodami Additive Manufacturing.

Wizyta przedstawicieli europejskich firm sektora lotniczego

W dniu 27 maja 2015 r. Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego gościło przedstawicieli firm przemysłowych sektora lotniczyego z Europy (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Rumunia, Czechy, Słowacja, Kraje bałtyckie). W ramach wizyty odbyła się prezentacja możliwości Laboratorium oraz omówiono możliwości ewentualnej współpracy pomiędzy firami, Laboratorium oraz Stowarzyszeniem Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza".

Wizyta dyrektora National Institute for Materials Science

W dniach 25-26 września 2014 r. w Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego mieliśmy przyjemność gościć dyrektora National Institute for Materials Science w Japonii, Profesora Seiji Kuroda. W ramach wizyty odbyła się prezentacja instytutu NIMS oraz omówiono możliwości współpracy pomiędzy jednostkami.

Seminarium projektu „Technologia wytwarzania typoszeregu precyzyjnych, polikrystalicznych, rdzeniowanych odlewów cienkościennych, wielkogabarytowych łopatek rotora niskiego ciśnienia turbiny nowej generacji silnika lotniczego GP 7200"

Seminarium, które odbyło się w dniu 14. 02. 2014 r. było kolejnym spotkaniem organizowanym w ramach realizacji projektu pt. „Technologia wytwarzania typoszeregu precyzyjnych, polikrystalicznych, rdzeniowanych odlewów cienkościennych, wielkogabarytowych łopatek rotora niskiego ciśnienia turbiny nowej generacji silnika lotniczego GP 7200” realizowanego w ramach programu „INNOTECH”. W spotkaniu brali udział wykonawcy projektu m.in. Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii: prof. dr hab. inż. Jan Cwajna, prof. dr hab. inż. Franciszek Bińczyk, dr hab. inż. Stanisław Roskosz, Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej: dr inż. Hubert Matysiak, oraz WSK „PZL-Rzeszów”: dr inż. Rafał Cygan, dr inż. Tadeusz Gancarczyk, mgr inż. Stanisław Bąk, mgr inż. Marcin Kędra, mgr inż. Grzegorz Łabaj, mgr inż. Radosław Tarabuła, mgr inż. Dorota Wyrobek i także Katedry Materiałoznawstwa Politechniki Rzeszowskiej: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kubiak, prof. hab. inż. Jan Sieniawski. Wykonawcy zadań badawczych przedstawili stan ich realizacji. Omówiono problemy realizacji oraz uzgodniono zamierzenia na najbliższe 3 miesiące.

Seminarium naukowe projektu „Zaawansowane techniki wytwarzania zespołu turbiny napędowej"

Seminarium członków konsorcjum naukowego które odbyło się w dniu 04. 02. 2014 r. jest początkiem realizacji projektu pt. „Zaawansowane techniki wytwarzania zespołu turbiny napędowej” w ramach programu sektorowego INNOLOT. W programie INNOLOT będą wykonywane badania naukowe oraz prace rozwojowe dotyczące innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu lotniczego. Program jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i grupą firm lotniczych stowarzyszonych w Polskiej Platformie Technologicznej Lotnictwa. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Lidera Konsorcjum: WSK PZL Rzeszów S.A. oraz wykonawców w projekcie: Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, Instytutu Lotnictwa z Warszawy, Instytutu Podstawowych problemów Techniki PAN, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Lubelskiej, ULTRATECH Sp. Z o.o. i WALDREX Sp. z o.o. Sp.K oraz gospodarza Katedry Materiałoznawstwa i Laboratorium badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Omówiono zasady prowadzenia harmonogramu zadań badawczych i sprawozdawczości.

Wizyta Ambasadora Federalnej Republiki Nigerii

W dniu 28 marca mieliśmy przyjemność gościć w Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Pana Ambasadora Federalnej Republiki Nigerii w Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Samuela Wodi Jimba wraz z małżonką oraz Radcą Minister Theophilus Akinbo i Attache Arabi I. Alhassana. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Anna Kowalska, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Szanownych Gości zapoznali z organizacją i działalnością badawczo-rozwojową Laboratorium dr inż. Andrzej Nowotnik i dr inż. Marek Góral w krótkiej prezentacji multimedialnej oraz prezentacją nowoczesnej aparatury.

W trakcie spotkania omówiono możliwości współpracy, przede wszystkim w organizacji praktyk i staży studenckich.

Wizyta w Laboratorium była częścią dwudniowego pobytu Ambasadora w województwie podkarpackim i miała na celu zapoznanie ze specyfiką naszego regionu i próbą wyłonienia sektorów gospodarki, w których możliwa byłaby współpraca polsko-nigeryjska.

Spotkanie wykonawców projektu w ramach inicjatywy INNOTECH

W dniu 27. 02. 2013 r. odbyło się spotkanie wykonawców projektu pt. „Technologia wytwarzania typoszeregu precyzyjnych, polikrystalicznych, rdzeniowanych odlewów cienkościennych, wielkogabarytowych łopatek rotora niskiego ciśnienia turbiny nowej generacji silnika lotniczego GP 7200”, realizowanego w ramach programu „INNOTECH”. W spotkaniu udział wzięli pracownicy Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii: prof. dr hab. inż. Jan Cwajna, prof. dr hab. inż. Franciszek Binczyk, dr hab. inż. Janusz Adamski, dr hab. inż. Stanisław Roskosz, pracownicy Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej: dr inż. Hubert Matysiak, dr inż. Alicja Bałkowiec oraz WSK „PZL-Rzeszów”: dr inż. Rafał Cygan, mgr inż. Stanisław Bąk, mgr inż. Marcin Kędra, mgr inż. Grzegorz Łabaj, także Politechniki Rzeszowskiej Katedry Materiałoznawstwa: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kubiak, prof. drab. Inż. Jan Sieniawski. Wykonawcy zadań badawczych przedstawili stan ich realizacji. Omówiono problemy w realizacji oraz uzgodniono zamierzenia w okresie najbliższych 3 miesięcy.

Spotkanie organizacyjne związane z inicjatywą CORNET

W dniu 25 lutego br. przebywali w Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego z roboczą wizytą prof. Stanisław Mitura i prof. Jerzy Ratajski wraz ze współpracownikami z Instytutu Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej. Spotkanie dotyczyło ustalenia zakresu zadań badawczych dla wniosku projektu w ramach Inicjatywy CORNET.

Spotkanie sprawozdawcze projektu w ramach Programu BAdań Stosowanych

W dniu 14 lutego br. odbyło się spotkanie sprawozdawcze pracowników Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, Katedry Chemii Fizycznej i Katedry Materiałoznawstwa Politechniki Rzeszowskiej oraz WSK „PZL-Rzeszów” realizujących projekt w ramach PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH pt. „Technologia wytwarzania warstw odpornych na korozję na stopach magnezu metodą utleniania jarzeniowego”. Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy związane z realizacją projektu.

Wizyta pracowników Politechniki Częstochowskiej

12 lutego 2013 r. przebywali z wizytą roboczą w WSK „PZL-Rzeszów” i w Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego profesorowie Leopold Jeziorski, Janina Adamus, Michał Szota oraz dr inż. Marcin Nabiałek z Politechniki Częstochowskiej. Laboratorium reprezentowali dr inż. Maciej Motyka i doc. dr inż. Adam Batsch. Omówiono szczegóły realizacji projektu pt.: "Opracowanie i wdrożenie technologii kształtowania plastycznego z nagrzewaniem oporowym elementów silników lotniczych z trudnoodkształcalnych nadstopów niklu i żelaza" prowadzonego w ramach Programu "INNOTECH".

Wizyta dyrektorów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Federacji Europejskich Towarzystw Materiałowych

W Katedrze Materiałoznawstwa i Uczelnianym Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego w dniu 31.01 i 1.02.2013r. gościliśmy Profesora Krzysztofa Kurzydłowskiego – Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Profesora Ehrendrieda Zschecha – Przewodniczącego Federacji Europejskich Towarzystw Materiałowych (FEMS) i Dyrektora Oddziału Fraunhofer Institute for Nondestructive Testing w Dreźniez. Była to wizyta robocza dotycząca rozszerzenia współpracy w zakresie badań materiałów i wysokozaawansowanych technologii.

Prof. Ehrendried Zschech zajmuje się nanomateriałami i nanoanalizą ze szczególnym uwzględnieniem technologii cienkich warstw i nanotechnologii. Przedstawiono referaty dotyczące organizacji i zakresu projektów badawczych prowadzonych w Katedrze Materiałoznawstwa i Uczelnianym Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego. Omówiono współpracę z innymi uczelniami oraz firmami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”. Profesor Ehrendried Zschech był także gościem Wydziału Chemicznego naszej Uczelni. Wygłosił referat pt.” Mechanical properties of thin film materials”.

Wizyta profesora Włodzimierza Bogdanowicza w Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego

W dniu 31 stycznia br. przybywał w Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego z roboczą wizytą prof. Włodzimierz Bogdanowicza z Uniwersytetu Śląskiego – Katedra Krystalografii Instytutu Nauki o Materiałach wraz ze współpracownikami - doktorantami. Podczas spotkania omówiono stan przygotowania do rozpoczęcia realizacji zadań badawczych projektu INNOTECH oraz warunków technicznych zamówienia – modernizacji aparatury do oceny doskonałości struktury monokryształów o dużych rozmiarach metodą dyfrakcji rentgenowskiej.

Wizyta kierowników katedr Nauki o Materiałach i Technologii Materiałów Politechniki Śląskiej

23 stycznia 2013 r. przebywali z wizytą roboczą w WSK „PZL-Rzeszów” i w Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego profesorowie: Grzegorz Niewielski (kierownik Katedry Nauki o Materiałach), Marek Cieśla (kierownik Katedry Technologii Materiałów) i Kazimierz Ducki z Politechniki Śląskiej. Omówiono stan realizacji zadań badawczych w projekcie dotyczącym odkształcania kół zębatych przekładni planetarnej o dużej średnicy podczas operacji obróbki cieplnej. Badania dylatometryczne, określenie naprężeń własnych metodą tensometryczną.

Wizyta profesorów Politechniki Śląskiej

4 stycznia 2013 r. – pierwszą wizytę w nowym roku w Katedrze Materiałoznawstwa i Uczelnianym Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego złożyli profesorowie Jerzy Barglik i Kazimierz Ducki z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Omówiono założenia do przygotowania wniosku projektu dotyczącego kontrolowanego nagrzewania indukcyjnego elementów o złożonych kształtach. Przyjęto założenia – zmianę częstotliwości, 1. i dwustopniową nową konstrukcję zasilacza, opracowanie algorytmu numerycznego kontroli procesu nagrzewania indukcyjnego.

Prezentacja mikroskopu metalograficznego firmy OLYMPUS - DSX500i

14 listopada 2012 w Pracowni Badań Metalograficznych Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego odbyła się prezentacja najnowszego modelu mikroskopu metalograficznego firmy OLYMPUS DSX500i. Prezentację poprowadził Pan Łukasz Jędrzejczyk przedstawiciel OLYPUS Polska Sp. z o.o. W prezentacji udział wzięli pracownicy Katedry Materiałoznawstwa, Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego, studenci III roku Inżynierii Materiałowej oraz pracownicy Pracowni Ekspertyz i zatwierdzania Procesów Specjalnych WSK „PZLRzeszów” S.A.

Szkolenie dla pracowników Izby Celnej w Przemyślu

12. listopada 2012 w Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego odbyło się jednodniowe szkolenie dla pracowników Izby Celnej w Przemyślu. Tematem szkolenia były: stopy żelaza oraz metali nieżelaznych, metalografia, badania mikrostruktury metodami mikroskopii świetlnej oraz analiza składu chemicznego metodami spektrometrycznymi. Szkolenie obejmowało wykłady (4h) oraz zajęcia praktyczne (4h) w laboratoriach Pracowni Badań Metalograficznych oraz Pracowni Analizy Składu chemicznego. Zajęcia prowadzili: dr inż. Maryana Yavorska-Zagula, dr inż. Arkadiusz Onyszko oraz dr inż. Waldemar Ziaja.

Sympozjum "Advanced Coating Technologies for Aviation Applications"

W dniach 21-24 października 2012 w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbyło się sympozjum pt.: "Advanced Coating Technologies for Aviation Applications". Sympozjum zorganizowało Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego wspólnie z firmą ALD Vaccum Technologies. Rzeszów gościł w tych dniach światową elitę profesorów, i technologów z dziedziny wytwarzania warstw i powłok ochronnych stosowanych w technice lotniczej. Program sympozjum obejmował prezentację nowoczesnego i unikatowego urządzenia do wytwarzania warstw metodą EB-PVD - Smart Coater - firmy ALD Vacuum Technologies. Urządzenie to stanowi uzupełnienie oferty firmy – producenta przemysłowych urządzeń i aparatury z przeznaczeniem dla Producentów Części Oryginalnych dla przemysłu lotniczego. Podczas spotkania przedstawiono również pełne możliwości badawcze Laboratorium wraz z zaprezentowaniem zainstalowanych w nim wyposażenia i aparatury.

Sympozjum WSK "PZL-Rzeszów" S.A. w Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego

10 października 2012 r. zostało zorganizowane sympozjum pracowników WSK "PZL-Rzeszów" S.A. w Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego. Tematem sympozjum było omówienie stanu dotychczasowej współpracy i ustalenie kierunku przyszłych projektów badawczych.

Wizyta przedstawicieli Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp z o.o. w Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego

W dniu 4 października 2012 r. w Laboratorium gościli prof. Mirosław Miller - prezes zarządu oraz Pan Mariusz Sawiński - przedstawiciel Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. Centrum jest ośrodkiem badawczo-rozwojowym, platformą ułatwiającą kontakty między nauką a biznesem.

Inauguracyjny wykład dla kierunku Inżynieria Materiałowa w Katedrze Materiałoznawstwa przeprowadził Dyrektor Generalny
WSK “PZL-Rzeszów” S.A. Marek Darecki

Konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich w Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego

W dniach 3-5 października 2012 r. w Rzeszowie został zorganizowany Konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich. W programie oprócz m.in. debat o planowaniu przestrzennym Radni mieli zaplanowaną prezentację Doliny Lotniczej, zwiedzanie zakładu WSK "PZL-Rzeszów" S.A. oraz wizytę w Laboratorium. W trakcie wizytacji trwającej ok. 2 godziny, Radni mieli możliwość zapoznać się z głównymi dziedzinami pracy Laboratorium oraz z dostępnymi urządzeniami.

Tematy prac dyplomowych do realizacji dla studentów Politechniki Rzeszowskiej w Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego

Studenci wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa pod kierownictwem pracowników Katedry Materiałoznawstwa mają możliwość realizować swoją pracę dyplomową w Katedrze Materiałoznawstwa i Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego. Po zapoznaniu się z listą dostępnych tematów proszę zgłaszać się do sekretariatu Laboratorium - budynek CL, pokój 14

Lista tematów prac dyplomowych

Wyróżnienie dla pracowników Katedry Materiałoznawstwa Politechniki Rzeszowskiej

Pracownicy Katedry Materiałoznawstwa Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej w składzie: Prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski, dr hab. inż. Ryszard Filip, dr inż. Marek Góral oraz mgr inż. Maciej Pytel, reprezentując Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego, zostali wyróżnieni pierwszą nagrodą w sesji plakatowej na konferencji: 9th International Conference on Streology and Image Analysis in Materials - STERMAT 2012.

Dyplom zajęcia pierwszego miejsca w sesji plakatowej konferencji STERMAT 2012

Dostawa pieca do obróbki cieplno-chemicznej

Postępowanie przetargowe na zakup pieca do obróbki cieplno-chemicznej metodą próżniową zostało otwarte 18.01.2011 r. Piec MonoTherm firmy ALD Vacuum Technologies został dostarczony do laboratorium na początku listopada i rozpoczął się montaż i instalacja. Oficjalny protokół odbioru został podpisany 23.11.2011 r. Piec umożliwia prowadzenie obróbki cieplno-chemicznej (nawęglanie i azotowanie) metodą próżniową, oraz hartowanie wysokociśnieniowe w atmosferze azotu.

Dostawa pieca do obróbki cieplno-chemicznej firmy ALD Vacuum Technologies

Dostawa pieca do obróbki cieplno-chemicznej firmy ALD Vacuum Technologies

Piec do obróbki cieplno-chemicznej metodą próżniową Monotherm firmy ALD Vacuum Technologies

Zakup aparatury do spawania i napawania laserowego

Dzięki rozpoczętemu 12.02.2011 r. postępowaniu na zakup aparatury do napawania i spawania laserowego, 30.09.2011 r. do Laboratorium zostało dostarczone urządzenie firmy Triumpf TruLaser Cell 3008 wraz z dwoma źródłami TruPulse 203 oraz TruDisk 1000 z możliwością cięcia, spawania i napawania z dozownikiem DepositionLine.

Aparatura do spawania, napawania i cięcia przy użyciu technologii laserowych firmy Triumpf

Dostawa aparatury do jarzeniowego wytwarzania warstw dyfuzyjnych

Ogłoszony 31.08.2010 r. przetarg na zakup aparatury do jarzeniowego wytwarzania warstw dyfuzyjnych został sfinalizowany 21.06.2011 r. dostarczeniem przez firmę Sulzer Metco urządzenia IONIT Metaplast Heat Treatment System działającego na zasadzie PA CVD (Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition).

Dostawa urządzenia do jarzeniowego wytwarzania warstw dyfuzyjnych

Aparatura do jarzeniowego wytwarzania warstw dyfuzyjnych: Sulzer Metco IONIT Metaplast Heat Treatment System

Dostawa nowoczesnego urządzenia do wytwarzania powłok i cienkich warstw metodą PA PVD

5 stycznia 2010 r. został ogłoszony przetarg na zakup urządzenia do wytwarzania cienkich warstw i powłok ochronnych metodą PA PVD (Plasma Assisted Phisical Vapour Deposition). Postępowanie przetargowe wygrała firma Sulzer Ltd. ze Szwajcarii. 23 grudnia 2010 dostarczono urządzenie LPPS Thin Film.

Nadzorujący montaż urządzenia LPPS Thin Film firmy Sulzer Ltd. Dr inż. Marek Poręba (po lewej) oraz Dr inż. Marek Góral (po prawej)

Główna komora robocza urządzenia LPPS Thin Film firmy Sulzer Ltd. w trakcie montażu i pozycjonowania.

Program współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego