Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego / Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

img_7998_2.jpg

     Z dniem 1 października 2005 r. zarządzeniem Rektora utworzone zostało w Politechnice Rzeszowskiej nowoczesne Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego. Laboratorium realizować będzie zadania naukowo - badawcze przy współpracy z uczelniami zrzeszonymi w Centrach Zaawansowanych Technologii: AERONET "Dolina lotnicza" i CAMAT oraz WSK "PZL-Rzeszów" S. A. w zakresie wysoko zaawansowanych technologii materiałowych dla przemysłu lotniczego. Kierowanie Laboratorium powierzono prof. Janowi SIENIAWSKIEMU - kierownikowi Katedry Materiałoznawstwa na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa. Laboratorium ma status jednostki pozawydziałowej, z lokalizacją w obiektach Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa. Otwarcie tego nowoczesnego Laboratorium, przewiduje się w 2007 r. po przeprowadzeniu koniecznych remontów i adaptacji budynku do przewidywanej działalności. Pozyskane z Unii Europejskiej i Ministerstwa Edukacji i Nauki środki w kwocie ok. 25,5 mln PLN pozwolą na utworzenie laboratorium wyposażonego w nowoczesną aparaturę naukowo - badawczą do prowadzenia badań nad wysoko zaawansowanymi technologiami high-tech. Środki na modernizację obiektu, ok. 2 mln PLN, przeznaczył również Zarząd Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Wniosek o utworzenie Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego został przygotowany przez pracowników Katedry Materiałoznawstwa PRz i Działu Analiz i Kształtowania Rozwoju WSK "PZL-Rzeszów" S. A.. Był wspólny dla Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET "Dolina Lotnicza", Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CAMAT oraz WSK "PZL-Rzeszów" S.A. i Politechniki Rzeszowskiej. Pozwoli on na realizację prac badawczych bezpośrednio związanych z nowymi technologiami wprowadzonymi w WSK "PZL-Rzeszów" i innych przedsiębiorstwach zrzeszonych w "Dolinie Lotniczej". W badaniach przewiduje się uczestnictwo współpracujących ze sobą zespołów pracowników naukowych z Politechniki; Rzeszowskiej, Warszawskiej, Śląskiej, Lubelskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie oraz Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Utworzenie Laboratorium umożliwi wykonanie prac badawczych i wdrożeniowych wynikających z potrzeb rozwojowych firm zrzeszonych w konsorcjum "Dolina Lotnicza". Planuje się, że w pierwszym okresie działalności Laboratorium, prowadzone będą niezbędne prace badawcze przed zastosowaniem w produkcji procesów krystalizacji kierunkowej, wytwarzania monokryształów z nadstopów niklu, wykonywania pokryć żaroodpornych i żarowytrzymałych ma elementach turbin silników lotniczych, obróbki skrawaniem z dużą prędkością (HSM). W Laboratorium prowadzone będą również inne prace badawczo - usługowe i eksperckie, m.in. kursy szkoleniowe i seminaria naukowe przeznaczone dla przemysłu, a także badania i pomiary atestacyjne zlecane przez przemysł. Zajmować się będzie także promocją i upowszechnianiem osiągnięć nauki i techniki w zakresie nowych technologii materiałowych i ich wdrażaniem w przedsiębiorstwach przemysłu lotniczego. Urządzenia techniczne oraz aparatura do badań materiałowych będą umieszczone w dotychczas funkcjonujących laboratoriach i pracowniach Katedry Materiałoznawstwa oraz w nowo zaadaptowanych pomieszczeniach Katedry Technik Wytwarzania i Automatyzacji. Laboratorium współpracować będzie ze specjalistycznymi przedsiębiorstwami "Doliny Lotniczej" przy ustalaniu warunków nowych wysoko zaawansowanych technologii wytwarzania na najwyższym poziomie. Umożliwi bezpośrednie zapoznanie się studentów, doktorantów, a także inżynierów praktyków z technologiami high-tech i wprowadzenie ich do przemysłu. W Laboratorium prowadzone będą badania rozwojowe oraz prace stosowane, związane bezpośrednio z produkcją w zakresie doboru i technologii materiałowych zainteresowanych przedsiębiorstw przemysłu lotniczego, regionu Podkarpacia i całego kraju.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję